2014/01/21

Leggings by Masustak: jostera!

I´m sorry but this sewalong will be only in basque and spanish.
Thanks for your understanding!
...................................................................................................

Zer moduzko asteburua izan duzue neskak? Dagoeneko leggingsen patroia amaitua izango duzue ezta? Gaur ehuna ebaki eta leggingsak josiko ditugu, di-da!

¿Qué tal ha ido el fin de semana chicas? Para ahora tenéis que tener el patrón del leggings terminado, ¿verdad? Hoy cortaremos la tela y coseremos el leggings, super rápido!


Picture property of Masustak Eguzkitan.

Goikaldeko argazkian ageri den bezalaxe jarri behar da ehuna, kanpoaldeak bata bestearen kontra eta erditik tolestua. Ehunari buruzko argibideak sarrera hontan daude.

Como muestra la foto de arriba, para cortar la tela, la tenéis que poner encarando los derechos, doblada por la mitad. La información sobre la tela a comprar esta en esta entrada.Picture property of Masustak Eguzkitan.


Patroia ehunaren norantza jarraituz jarri behar da ehunaren gainean, hau da, marraztu genuen lehenengo lerro bertikala eta ehunaren alboko ertzak paraleloak izan behar dira.

El patrón hay que colocarlo siguiendo la dirección de hilo, que en nuestro caso es la primera raya vertical que dibujamos en el patrón, esta raya tiene que ser paralela al orillo de la tela.

Picture property of Masustak Eguzkitan.

Ehuna ebakitzeko erarik onena, pisua daukan zerbait erabiltzea izaten da. Nik pisutxu txiki hori daukadanez alfilerrak ere erabili ditut badaezpada. Ehun elastikoak ebakitzen ditugunean kontu handiz egin beharra dago, ehuna ezin dugu tiratu hori dela eta guraizeak zorrotzak izan daitezela mesedez :-) eta patroi osoa gainazal zabal batean sar dadila, horrela ez dugu mugitu beharko ebakitzerakoan.

La mejor forma de cortar la tela es poniéndole pesas encima. Como yo solo tengo esa pequeña pesa, le he puesto un montón de alfileres alrededor. Cuando cortamos telas elásticas hay que tener mucho cuidado, no podemos tirar de ellas, por eso hay que usar tijeras muy afiladas :-)  y que el patrón a cortar entre en la superficie de corte completamente, para que no andemos cambiando de posición la tela y el patrón.

Picture property of Masustak Eguzkitan.

Ehuna ebaki ostean itxura honetako bi pieza ditugu.

Cortamos la tela y tenemos dos piezas así.

Picture property of Masustak Eguzkitan.

Hasiera komentatu nizuen leggingsak josi ahal izateko josteko makina normala erabali daitekeela, hori bai overlockerra baduzue aprobetxatu eta erabili! Bestela zig-zag puntada bat erabili, puntu honetan oihala ebaki ostean izan dituzuen soberakinak erabili ditzakezuez, zuen zig-zag puntada desberdinak aztertzeko. Nire makina hain sinplea da ez daukadala froga askorik egin behar :-( Bestalde punta borobileko orratza jarri behar diogu makinari, ez ahaztu mesedez.

Ya os comenté al principio que los leggings se pueden coser con una máquina normal, pero si tenéis una máquina remalladora u overlock, utilizarla! Si no es así, con las sobras del corte tenéis que hacer pruebas con vuestra tela y la máquina de coser, para elegir una puntada elástica tipo zig-zag. Mi máquina es bastante simple y no tiene casi puntadas zig-zag, así que no tengo que hacer mucha prueba :-( No os olvidéis de ponerle una aguja de punta redonda a la máquina por favor.
 

Picture property of Masustak Eguzkitan.

Ehunaren kanpoaldeak bata bestearen kontra jarri, alfilerrak kokatu eta ertz guztia josiko dugu.

Con los derechos enfrentados, ponemos alfileres en todo el lateral y lo cosemos.
 

Picture property of Masustak Eguzkitan.

Makina azpian alfiler eta guzti jartzen ditut josten ditudan gauza guztiak, baino hori bakoitzak ikusi dezala eta aukeratu.

Yo suelo coser directamente las cosas, con todos los alfileres puestos, pero aqui cada una que elija lo que más le convenga.


Picture property of Masustak Eguzkitan.

 Eta gure josketa horrela geratuko da. Joste tarteen ertzak ez dira zertan josi behar, era honetako ehunei ez zaizkielako haririk ateratzen, baina akabera ematen badiozue ba politago geratuko da. Bestalde leggingsaren josketa guztiak bi aldiz egin ditut, era honetara seguruago ibiliko naiz jazten ditudanean.

Y así es como queda la costura, no es necesario rematar los margenes de costura porque este tipo de tela no se deshilacha, pero si lo hacéis quedará más bonito por dentro. Por otro lado, yo he cosido todas las costuras de los leggings un par de veces. Con estas dos pasadas queda una costura más fuerte y segura.

Picture property of Masustak Eguzkitan.

Aurretik josi ditugunak leggingsaren hanka biak dira, orain biak batera josi behar ditugu. Horretarako bat alderantziz jarri eta bestea ondo jarrita bere barnean kokatuko dugu.

Antes hemos cosido las dos piernas del leggings, ahora tenemos que unirlos. Para eso ponemos una de las partes del revés y le metemos la otra parte bien puesta dentro.Picture property of Masustak Eguzkitan.

 Buelta guztia alfilerrekin jarri eta makinara!

Ponemos toda la vuelta con alfilres, y ¡a la máquina!


Picture property of Masustak Eguzkitan.

Leggingsak probatu daitezkeela! Benga probatu, zer moduz dituzue? Patroia ondo egin dugu? Seguru baietz ;-)

¡Te puedes probar los leggings! Veinga, ¡pruebatélos! ¿Qué tal hemos dibujado el patrón? Seguro que bien ;-)

Picture property of Masustak Eguzkitan.

Gerria josi baino lehen, barrenak josi behar dira. Barrurantza jaso eta alfilerrekin kokatu.

Antes de coser la cintura cosemos los bajos. Metemos hacia dentro el bajo y lo ponemos con alfileres.Picture property of Masustak Eguzkitan.

Aurreko pausuetan overlockerra erabili arren, pausu hau josteko makina normalarekin egin beharra dago. Zig-zag puntua aukeratu eta aurrera!

Aunque hasta ahora hayáis usado la remalladora u overlock ahora tenéis que coser el bajo a zig-zag y con la máquina normal.Picture property of Masustak Eguzkitan.

Ze ondo geratu den behekaldea, I love it!!! Beno gerria josteko bi era erakutsiko dizkizuet, biak irakurri eta bakoitzak nahi duena aukeratu dezala. Animo oso gutxi falta dela!!!!!!!!

¡Qué bien ha quedado la parte de abajo! I love it!!! Bueno ahora nos vamos a por la cintura, os explicaré dos formas de hacer la cintura, leer las dos y elegir la que más os gusta. ¡¡¡¡¡Animo que falta poco!!!!!

GERRIA 1 / CINTURA 1

Lehenengo gerri hau erosoagoa da, nik gustokoago dut, baina gauzak estu eta bere lekuan eraman nahi badituzue ba beharbada ez zaizue hainbeste gustatuko.

La primera versión de cintura es la que más me gusta es muy cómoda, pero si os gustan las cinturas prietas y bien puestas mejor hacer la segunda.
 
Picture property of Masustak Eguzkitan.

Goiko argazkian ikusi dezakezuen bezalaxe, gerri tipo honetarako piezatxo bat sortu beharra dago.

Como podéis ver en la foto de arriba, para este tipo de cintura, tenemos que crear una pieza de cinturilla.


Picture property of Masustak Eguzkitan.

Nire piezak (zabalera gehiago izatea nahi baduzue neurri hau aldatu), 8zmtako zabalera dauka eta luzeran nire gerrian zabalera ken %10a eta gero ken 3zm izan da, hiru zentimetro hauek kenduta gerrialdeak bere eginkizuna ondo beteko du.

Mi pieza de cinturilla (si os gustan más anchas pues este es el momento de aumentar la cinturilla), tiene una dimensión de aproximadamente 8cm de ancho y de largo es como vuestra cintura quitándole el 10% a la largura y menos 3cm para que os quede más pegada y haga su función.

Picture property of Masustak Eguzkitan.

 Pieza ebaki ostean, zirkulua lortu behar dugu berarekin, alboak josiko dizkiogu horretarako.

Después de cortar la pieza tenemos que lograr un círculo con ella, para eso le cosemos los lados.


Picture property of Masustak Eguzkitan.

Pieza borobila erditik tolestuko dugu, barnekaldeak bata bestearen kontra jarriz eta alfilerrak kokatuko ditugu. 

 Doblamos la pieza circular, encarando los reveses, y  distribuímos los alfileres.


Picture property of Masustak Eguzkitan.

Gerrialdeko pieza josi behar dugu, baina bera bakarrik.Pausu honi, segurtasun pausua deituko diogu :-) badaezpada egin dugu eta, era honetara gerriko pieza gorputzera josterako momentuan ez da mugituko. 

Cosemos la cinturilla ella sola. Este paso es de seguridad, para que cuando cosamos la pieza de la cintura al cuerpo no se mueva.


Picture property of Masustak Eguzkitan.

Picture property of Masustak Eguzkitan.

Orain gerrialdeko pieza, gorputzera josi behar dugu. Horretako pieza hori, alfilerrekin kokatuko dugu gorputzaren kanpo aldean. Goiko argazkian ikusi dezakezuen moduan, lau alfiler baino ez ditut erabili, bakoitza alde batean ondo bananduta. 

Ahora tenemos que coser la cinturilla al cuerpo. Para ello distribuímos la cinturilla en los cuatro costados, es decir ponemos solo cuatro alfileres uno en cada lado, mira la foto de arriba. La cinturilla la ponemos con alfileres a la parte de fuera del leggings.

Picture property of Masustak Eguzkitan.

Gogoratu, gure gerrialdeko pieza gorputza baino txikiagoa dela luzeraz, horregatik jarri ditugu lau alfiler bakarrik, josten goazen einean alfilerretatik tiratu behar dugu pieza luzera horretara egokitu dadin. Nik hurrengoa egiten dut, ezker eskuaz, josita ateratzen den ehunetik tiratzen dut eta eskuin eskuaz piezatik tiratzen dut egokitu dadin. Ez zaitezte desanimatu pausu hau eta leggingsa amaitua dagooooooooooooo!!!!!!

Acuérdate de que la cinturilla es más pequeña que el cuerpo. Por ello cuando estamos cosiendo la cinturilla al cuerpo tenemos que tirar de la cinturilla para que tenga la misma dimensión que el cuerpo. Teniendo solo los cuatro alfileres, ponemos el prensatelas en uno y tiramos del otro alfiler para ir cosiéndolo en su sitio. Yo suelo coger la parte que va saliendo cosida con la mano izquierda y con la derecha cojo lo que tengo que estirar. Haces este paso con calma que no tenemos prisa, porque después de hacer esto y habremos terminadoooooooo!!!!!!


GERRIA 2 / CINTURA 2

Aukera honetan zinta elastikoa jarriko diogu gerrialdeari. Horretako zentimetro bateko zabalera duen goma planoa behar duzue. Nireak 6mm baino ez ditu baina nahiko ondo geratu zait.

Para esta versión le coseremos una cinta elástica en la cintura. Necesitáis una cinta elástica plana de un centímetro, la mía solo tiene 6mm y bueno...ha quedado bastante bien.

Picture property of Masustak Eguzkitan.

Lehenengo gauza goma elastikoa ebakitzea izango da. Bere neurria, zure gerriaren neurria ken 5zm izango da.

Lo primero que haremos será cortar la cinta elástica con la misma dimensión que tu cintura menos 5cm.

Picture property of Masustak Eguzkitan.


Picture property of Masustak Eguzkitan.

Zintaren bi aldeak josiko ditugu zirkulu bat lortzeko. Zintaren amaieran josi, puntada zuzena erabiliz, baina askotan pasatu josteko makina bertatik, aurrera eta atzera eginez.

Cosemos las dos partes de la cinta para tener un círculo. Coser la cinta muy al final de la punta y utilizar una puntada recta y con muchas pasadas.


Picture property of Masustak Eguzkitan.


Zinta elastikoa hartu eta gorputzaren barnekaldean kokatuko dugu alfilerren laguntzarekin. Aurreko gerria josteko egin dugunaren antzekoa egin behar dugu. Alfilerrak simetrikoki kokatu behar dira eta lau izango ditugu.

Ahora tenemos que juntar la cinta elástica con el cuerpo del leggings por la parte de dentro. Tal y como hemos hecho con la otra cinturilla, le ponemos cuatro alfiles distribuidos en los cuatro lados, simétricamente.

Picture property of Masustak Eguzkitan.

Picture property of Masustak Eguzkitan.

Nire zinta elastikoa nahiko estua denez, makinaren puntadak zintaren erdia betetzen dute, baina zuen kasuan ez da hala izango. Zinta gorputzaren ertzean kokatu eta puntada zintaren goikaldeko ertzean josi behar duzue.

Como mi cinta no tiene un centímetro la puntada se come la mitad de la anchura, pero a vosotras no os pasará eso. Tenéis que poner la cinta en el borde superior del cuerpo, por la parte de dentro, y coserlo en la parte de arriba.


Picture property of Masustak Eguzkitan.

Ertza barrurantza biratu eta zinta elastikoa ezkutatuta geratuko zaigu. Buelta osoa alfilerrekin kokatu behar dugu.

Ahora giramos el borde del cuerpo hacia dentro y dejamos escondida la cinta elástica. Ajustamos toda la vuelta con alfileres.

Picture property of Masustak Eguzkitan.

Orain kanpoaldetik josiko dugu, egin berri dugun tolesdura bere lekuan mantendu dadin.

Ahora cosemos por la parte de fuera para que el dobladillo que acabamos de hacer no se gire.


Picture property of Masustak Eguzkitan.

Eta leggingsak josi ditugu :-) Sarrera luzetxoa geratu zait, baina 30rarte denbora asko izango duzue leggings piloa josi ahal izateko, kar, kar, kar!!!!!  Musu handi bat eta aste ona izan dezazuela!!!!


Y así es como se cose un leggings :-) Al final me ha quedado super largo el post, pero bueno hasta el 30 tenéis tiempo de sobra para coser unos cuantos, jajajaja!!!!!!  Un besazo y que tengáis una buena semana!!!!
 EDITATUA :  ia zuen leggingsak nola bilduko ditudan galdetu didate. "Add link" erako sarrera bat egin nahi dut, era honetara zeuek igo dezakezue argazkia eta linka (blogean sarrera egin baduzue). Hala ere eta badaezpada, problemak izaten badituzue, argazkia email batean bidaltzearekin nahikoa izango zen eta nik argitaratuko dut sarreran. Argazkiak jasotzeko epea urtarrilak 28tik 30era izango da, 30an gaueko 12tan sarrera itxita utziko dut, hurrengo eguneko zozketa egin ahal izateko. Halan ta guzti zozketa ostean ere zuen leggingsak bidali ditzakezuez, ilusio handia egingo baidit zuen bertsio guztiak ikustea :-)

EDITADO : me preguntan que a ver como será el recopilatorio, intentaré hacer una entrada con un "add link" de esos para que vosotras mismas podais poner vuestro leggings con un enlace ( si ya habéis hecho una entrada sobre ellos), pero aún así si no funciona me podreís mandar un e-mail con vuestro leggings y yo publicaré la foto en la entrada. Empezaré a recoger fotos el 28, el 30 a las 12 de la noche cerraré temporalmente la entrada para saber quien entra en el sorteo del 31. Eso si después seguir mandándome fotos, que me encantará ver vuestra versión :-)
46 comments:

 1. Hoy haré una prueba, según yo tenía tela suficiente para hacerlo, pero resulta que no, y si uso la tela que tengo, le quedarían unos leggins hasta la rodilla. Ahora estoy en el trabajo, pero en la tarde lo haré! Creo que este es el primer sew along en el que voy al tiempo que la bloggera! Saludos desde México!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Qué bien! Parece que mucha gente llegará hasta el final conmigo :-) Me escribes desde México? Somos internacionales, jajajaja!

   Delete
 2. listo!!! genial genial, ya tengo un patrón para mis futuros leggins! ya puedes ir pensando en otro cc que estoy animadisima a coser para mí! jijijijij.

  ReplyDelete
  Replies
  1. jajajajja! Ponle el freno Naii!!! Seguro que haré otro CC pero de momento descanso :-) No sabes que ganas que tengo de ver vuestras versiones!!!!

   Delete
 3. Mañana lo coso, que hoy ya he tenido faena (ya la verás el jueves). Que fácil haces todo!!
  Esker Laguna

  ReplyDelete
  Replies
  1. Uuiuiuiuiuiui qué ganas de saber lo que has tenido entre manos :-) Al final los leggings serán de colorinchis o como???
   Eskerrikasko lagun maitea :-) (muchas gracias querida amiga)

   Delete
 4. Genial mañana por la mañana espero poder coserlo!! Creo que voy a probar la cintura número 1. Me gusta más el acabado... qué ganas tengo de acabar lo!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. A mi también me mola más la 1, además son más cómodos, a ver como te quedan!!!!!

   Delete
 5. Cosido y probado! al final con tela poco elástica, como de rizo, primera prueba para pijama, que me daba cosa... además no encuentro elásticas con estampado que me guste. Pero mi prototipo me ha encantado!
  Muchas gracias!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Como de erizo???? De eso también quiero ver foto! jajajajaj

   Delete
 6. Por cierto, para paletas de las tijeras , como yo, que lo muevo todo... he usado un cortador de esos circulares, una vez superada la manía de poner el dedo delante, resulta muy útil para cortar tejidos elásticos

  ReplyDelete
  Replies
  1. También tengo de eso, pero mi cutting mat (la superficie esa que se utiliza de base) es muy pequeña y tengo que andar moviéndola para cortar en todo el perimetro. Lo utilizo solo para cosas pequeñas.

   Delete
 7. Qué rápido y qué bien quedan!! Ya tengo faena para mañana.

  besicos!

  ReplyDelete
 8. yo he hecho unos con tela horrorosa de prueba y menosmal! porque había pasado mal la medida del tobillo y quedaban muy anchos! ahora voy con los verdaderos!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jajajjaja! menos mal que solo era eso, con cambiar un poco el patrón ya esta ;-)

   Delete
 9. Ya está, en un periquete!!! qué guay! en cuanto me ponga al lío caeran unos cuantos.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Me tienes que enseñar todos! jajajajaj! A ver si el finde investigo, pondré una entrada con un "add link" de esos para que vosotras mismas pongais las fotos y los enlaces.

   Delete
 10. Hola, llevo poco tiempo siguiendo blogs, y no iba a hacer los leggins, pero al ver lo fácil que parecía, me he animado a hacer unos a mi hija, que es delgadita y la suelen quedar grandes. Decirte que el patrón se hace muy fácil con tus explicaciones, que se cosen muy fácil y rápido, y que mi niña está encantada con sus "leggins apretados", mañana los estrena. No sé cómo enviarte una foto, pero está muy guapa. Eskerrik asko.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Qué bien! Me encanta que el CC os haya servido a tantas!!! Como le he dicho a Nora haré un recopilatorio con todos los leggings e intentaré que vosotras subais las fotos, sino se puede os diré que mandéis fotos.

   Delete
 11. Me cachis en tó! Se me ha perdido el patrón! Estoy venga a buscarlo por mi "salón de costura" y no.
  Menos mal que tengo hasta el 31... pa una vez que hago los deberes.
  A ver si me sobra tela para la cinturilla uno...Que chuloooos!

  ReplyDelete
  Replies
  1. No fastidies¡!?¿!¿!?¿ Vaya m________ joeeeeeeeee! Seguro que haces el nuevo patrón y encuentras el anterior! No te me desanimes Merche, te mando super energía positiva!!!!!!!!!!!! jajajajjaaj

   Delete
 12. Aun no tengo la tela Maider...pero decirte que usare el metodo 1 para la cintura...me gusta mas!!. Y que eres la leche explicandote tan bien!!. Bravo.....
  Besitos guapa

  ReplyDelete
  Replies
  1. Si para mi también queda mejor así, pero por si acaso yo pongo las dos, porque a la gente le gustan las carnes prietas! jajajajaj!

   Delete
 13. Voy atrasada, como siempre. Pero espero ponerme al día enseguida. Muy bien explicado.
  Un beso

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tienes toda una semana con su finde al completo, así que tranquila que hay tiempo ;-)

   Delete
 14. Quería darte las gracias porque me ha encantado aprender a sacar patrón de pantalones a medida, creo que este cose conmigo es de los que sacaremos partido muchas veces a lo largo del tiempo, gracias!

  ReplyDelete
 15. genial explicado Maider!! a ver si me llega la tela (creo que hoy) y me pongo a ello el patrón lo tengo preparadito!!

  ReplyDelete
 16. Ya está!! Qué rápido y qué bien!! Y súper cómodos! Yo he hecho la cinturilla 1, pero alta, y con una tela diferente (un puño muy finito que tenía ganas de usar). Como no iba a aguantar mucho, y luego da mucha rabia ir tirando para arriba de los leggins, le he metido una goma dentro y listo.
  Me encanta cómo han quedado, muchísimas gracias por el patrón!

  Por cierto, yo he tenido un error al coserlos.... Y es que en el paso que dices de meter una pierna dentro de otra y coser toda la vuelta me lo he tomado al pie de la letra.... Me cachis!! En fin... estaba pensando en otras cosas mientras cosía, está claro, ;)
  Gracias de nuevo!!

  ReplyDelete
 17. Yo no he empezado aunque no desisto, todavía estoy a tiempo. De todos modos, por si acaso, gracias por el tutorial que está genial, genial.

  ReplyDelete
 18. ¡Hay que para variar se me ha complicado la cosa! Estoy con un virus o algún tipo de bicho cab... y más tirada que nada desde el fin de semana, así que, ni siquiera me he tomado las medidas. Pero me he leído despacio todas las entradas y con lo fácil que lo haces creo que tengo tiempo para terminarlo para el 30.
  Fíjate como será mi cabeza que ya estoy pensando en hacer una versión ye-ye y todavía no he cosido estos.

  ReplyDelete
 19. Listos!!! me han quedado estupendos!!! muchas gracias por invitarnos a participar en este reto!!!yo era la primera vez que me tomaba medidas y hacia mi propio patrón!!!que ilusión mas grande!!! tus explicaciones me han parecido buenisimas!!!estoy supercontenta con el resultado!!!ahora solo me queda hacer la foto...

  ReplyDelete
 20. Terminados!!! Yo aprovecho y publico mañana que es jueves, jijiji. Me encanta como han quedado. Muchísimas gracias por todo. Es la primera prenda que me coso desde cero y estoy mas que contenta. Besos

  ReplyDelete
 21. Deseando ver como quedan puestos!! Qué chulada!

  Besos!!

  ReplyDelete
 22. Ya hice el leggin de prueba!! le quedo muy bien, un poco alto de la cintura pero ya se lo corregiré cuando cosa otro (s)

  ReplyDelete
 23. Nik ere amaitu ditut nireak!! Asko gustatu zaizkit. Oso erosoak eta ti-ta batean egiten dira. Ziur ilobei ere egingo dizkiedala batzuk.

  Milesker azalpenengatik?!

  ReplyDelete
 24. Me he pasado a ver el proceso de los leggins y genial, como no podía ser de otra forma. Yo también soy de alfileres perpendiculares, se adelanta mucho y no se mueve nada. A seguir que lo estás haciendo fenomenal!!

  ReplyDelete
 25. Solo me queda la cinturilla, pero que contenta estoy. Una vez cortada la tela se cosen en un momento. Mi tela es muy primaveral y tambien me hice una camiseta plantain larguita para usar todo como pijama o ropa comoda. Tengo que buscar otra tela para repetir. Espero enseñaroslo el lunes en el blog.
  Bss

  ReplyDelete
 26. Gracias por las exlicaciones. Es un lujo seguir estas clases con una profe tan estupenda. Yo los coseré este finde.
  Queria daros una idea para las que no teneis pesas. Se toman unos frascos de mermelada, de esos bajitos y regordetes que son fáciles de coger. Se compra una bolsa de canicas en el Chiiiii....... de la esquina, que son muy baratas. Se llenan los frascos de canicas y comprobareis que pesan bastante para poner encima de la tela y que no se mueva. Para que queden mas lucidores puedes pintarlos o hacerles una fundita de ganchillo. Cuando tenga tiempoos pongo una entrada en mi blog con fotos de los que yo he hecho.

  ReplyDelete
 27. Hola Maider! Diario del sábado: Desayuno. Mesa costura. Repaso medidas. Preparo patrón. Chequeo telefónico de algunas medidas. Riesgo, pero sigo adelante. Compra. Comida. Cafe. Corto tela. Coso. Termino. Plancho. ¡ Bravo!
  Ahora que además le queden bien!. No posibilidad de prueba. Alea jacta est!
  19:00 h. Paseo encantada de la vida...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Qué bien Mary Carmen!!!!!!!!!!!!!!! Tengo muchas ganas de ver tus leggings :-)

   Delete
 28. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 29. ¡Ya he terminado el mío!
  Lo he hecho con una tela para probar, y me gusta mucho cómo ha quedado. Ya tengo ganas de hacer otro!
  Eskerrik asko berriz Maider!
  Aquí podéis ver cómo han quedado

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pues te han quedáo claváos. Qué bien!!!!

   Delete