2017/07/21

Ease in the motherhoood


The english translation is above ;-)
La traducción en castellano esta abajo ;-)
.......................................................................................................................................................

Egunon!!!  Zer moduz goiza? Momentu honetan ziur bostak armosatzen egongo garela, barre algaraka ala malko negarretan…umeak dituzuenak ulertuko didazue ezta? Ez dago erdibiderik! Askotan konturatu gabe kaosa atetik sartu eta gauza guztien gainean gaientzen da...orduan galdua zaude! Hirugarren semea izan dugunetik, askotan pasatzen zaigun istorioa da.

Monserrattek amatasunaren inguruan idazteko eskatu zidanean, nola ez! Segituan baiezkoa eman nuen,#easeinthemotherhood iniziatiba ederra iruditu zitzaidan! (Informazio gehiago bere blogean) Uztailean zehar blogger askok, amatasuna, jostea, gorputzaren aldaketak, gure beldurrak, gure erronkak…guzti horren inguruan hitzegin dute. Hainbat gai daude eta denak oso interesgarriak, jostun askok parte hartu dute, irakurri beraien sarrerak oso interesgarriak iruditu zaizkit.

Jostea nire bizitzako zati garrantzitsua izan da, eta da. Josten hasi nintzenean ez nintzen ama oraindik, baina nire bizitzak inflexio puntu bat izan zuen, eta nire burmuinak zerbait behar zuen fokalizatzeko eta jostea perfektua izan zen. Beti izan ditut gustoko eskulanak eta nire arropa sortzea ikaragarria iruditzen zitzaidan. 2011an hasi nintzen gutxinaka eta desastreak sortzen, baina ez zidan axola, josten nuen bitartean beste guztia ahaztu eta eskuekin zerbait sortzen nuen. Gizakiak beti sortu izan du eskuekin eta nire ustetan, sorkuntza albo batera uzteak ez digu batere onik egin…

Picture property by Masustak Eguzkitan

Bloga jarraitzen duzuenok badakizue oso denbora gutxian bi izatetik, bost izatera pasatu garela. Baina hala ere, ezin dut jostea albo batera utzi, hain gauza onak sentitzen ditut josten dudanean eta nik jositako zerbait jazten dudanean… Hainbeste umerekin jostea erronka itzela da! Inoiz ez dakizu noiz izango duzun josteko ordua, hori dela eta aurretik dena prestatzen joaten naiz. Ebakitzeko ordutxo bat dudala, bada proiektu bat baino gehiago ebakitzen ditut, umeari titia ematen diodala ba argibideak irakurtzeko aprobetxatzen dut, iada ez du laguntzarik behar titia hartzeko ooooosooo azkarra da! Umea lokartu dela, ba orain josiko dut! Eta noski nire bikoteak ere laguntzen nau ordutxo extraren bat izaten, beraiek ere beren zatia daukate eta! Ta horrela nabil! Batzurentzako estresantea izango da kontatzen dudana, baina niretzako guztiz kontrakoa da, josteak burmuina aktibo mantentzen dit, eta ez naiz problemekin hainbeste agobiatzen, problema lasai albo batera utzi eta nire joste proiektuetan pentsatu dezaket eta. Azkenean, oraindik ez naizenez lanean hasi askotan umeez inguratuta nago eta pertsona helduekin jostearen inguruan hitzegiteak lagundu egiten nau. Nire ustez geure afizioak mantentzen baditugu, bere neurrian noski! Pozik izango gara eta orduan gure umeak ere pozik izango dira.

Josten ditudan erropak ez dira askorik aldatu, aldatu dena konplikazio maila izan da. Orain josten dudan gehiena arina da, azkar egitekoak eta azkar egiten diren proiektuen artean zailtasun maila handiagoa duen batenbat sartzen dut, burmuinak lan gogorragoa egin dezan! Kar, kar, kar! Hala ere nire materialak neurriz erostera eta horrela dirua neurriz xahutzera! Lehen erosi eta erosi egiten nuen, orain behar dudana erostera mugatu naiz eta azken aldian estanpatuen kantitatea ere mugatu dut, gehien bat armairua logikoagoa izateko...ama izateak zentzuna ekarri al dit?¿?¿?¿? kar, kar, kar! Ez dakit, baina orain josteaz izugarri disfrutatzen dut eta armairua oihalez gainezka izan beharrean, joste maila, proiektuz gainezka daukat :-)


Ama izatea nire bizitzako abentura da, beno gure bizitzakoa. Askotan zalantzan izaten gara, sufritu egiten dugu, negar egiten dugu, barre egiten dugu, maitatu... bizirik gaude, oso bizirik eta jauzgailurik gabe. Jostea, balantzan jartzen dudan pisutxoa da, era misteriotsu batean nire bizitza orekan jartzen duen pisutxoa. Baina beti ez dugu asmatzen eta askotan balantza alde batera eta bestera dabil...baina beno, negar apur bat egin eta aurrera! Malkoak lehortu eta...oihal eder hori guraizeekin ebaki... Bizitza hain da laburra, eta hainbeste erropa josi behar ditut oraindik! Kar, kar, kar! Musu handi bat guztiontzat eta eskerrikasko Monserratt, Jodi eta Erin! Iniziatiba ederra sortu duzue! Eta orain zuen pentsamenduak entzutea nahiko nuke prexioxasss :-)


ENGLISH.............................................................................

Good Morning!!! How are you? First of all is to apologize for my English, I hope that I can correctly express everything I have in my mind. Right now, we are having breakfast, laughing or crying with many tears... who have children will surely understand me, they have no middle term! Many days the chaos comes, without realizing it.... at that moment you are lost! Since our third child was born, this often happens to us.

When Monserratt invited me to participate in this initiative to talk about motherhood, I did not hesitate! The initiative is called #easeinthemotherhood (more info on her website), during July many bloggers have talked on their blog about maternity, sewing, changes in our body, our fears, our challenges ... There are many themes, all very interesting, many seamstresses have taken part, read some of the entries there are many interesting things.


Sewing is a very important part of my life. When I started sewing, I was not yet a mother, but my life had a turning point and my brain needed something to focus on, sewing was perfect. I always liked the crafts and sewing my own clothes was an amazing way to inprove my creativity. I started in 2011 little by little making disasters, which I really did not care, because while sewing I forgot everything else and also did something with my own hands. The humanity has always created with the hands, we have forgotten it, and in my opinion it is a mistake ...


Picture property by Masustak EguzkitanThose who follow me on the blog, you will know that we have been parents of three children in a short space of time. But still, I can not stop sewing, I feel so many good things when I sew and when I wear something done for me... Sewing with so many children, it's a big challenge! You never know when you'll have a moment to sew, so I'll prepare everything in advance. If I have time to cut, I try to cut more than one project, while I am breastfeeding my child I read the instructions of what I am going to sew, my little boy doesn´t need my help to eat... he is very fast! And if he is asleep,  I have to sew! And my partner is very important also, he does his part! For many people what I do, can be super stressful, but for me, is the best! Keeps me active and when something overwhelms me too, I think of my next project and that makes me rest and let go far away of the problem for a while... at least. Besides, since I have not started working yet, talking to you about sewing and leaving my childish world for a little while, seems to me super healthy. In my opinion if we maintain our hobbies, we will be happy and our children will also be happier.

The type of clothing I sew has not changed much, what has changed is the difficulty. Now I sew clothes much easier to make and between project easy and project easier, I sew something more difficult, because girls... the brain has to work a little bit under pressure ha, ha, ha! I still try to buy fabric in the right measure and spend the money well, before I bought and bought, now I try to limit the amount of fabric to only what I will sew. Lately, I have also tried to buy solids, to mix my handmade clothing with others and in this way everything in my wardrobe is more logical... being a mother has made me smarter? Ha, ha, ha! I do not know, but lately I enjoy my sewing time a lot and instead of having the closet full of fabrics, I have my sewing table full of projects :-)


Being a mother is the adventure of my life ... of our lives. It makes us doubt, suffer, cry, laugh, love ... live, live in capital letters and without parachutes. Sewing is my weight in the scales, which makes everything in this mysterious balance. But my balance is not always this way, many times it is going up and down, from side to side... but hey, cry and forward! You dry your tears and cut that beautiful fabric... Life is too short and I have so much clothes to sew! Ha, ha, ha! A kiss for everyone and thanks to Monserratt, Jodi and Erin! And now tell me your impressions :-)


CASTELLANO..............................................................


¡¡¡Buenos días!!! ¿Cómo va la mañana? Ahora mismo estaremos los cinco desayunando, riéndonos a carcajadas o llorando a lágrima viva...los que tenéis hijos seguro que me entenderéis, ¡no tienen termino medio! Muchos días el caos entra por la puerta sin darte cuenta y se apodera de todo....¡en ese momento estas perdida! Desde que nació nuestro tercer hijo, muchas veces nos pasa esto.


Cuando Monserratt me invito a participar en esta iniciativa para hablar sobre la maternidad, ¡no lo dude! La iniciativa se llama #easeinthemotherhood (más info en su web), durante julio muchas bloggers han hablado en su blog sobre maternidad, costura, los cambios en nuestro cuerpo, nuestros miedos, nuestros retos...se esta hablando de todo ello. Son muchos temas, todos ellos muy interesantes, muchas costureras han tomado parte, leer alguna de las entradas hay muchas cosas interesantes.


Coser es una parte muy importante de mi vida. Cuando empecé a coser, todavía no era madre, pero mi vida tuvo un punto de inflexión y mi cerebro necesitaba algo para focalizar el asunto, coser fue perfecto. Siempre me han gustado las manualidades y coser mi propia ropa me pareció increible. Empecé en 2011, poco a poco haciendo desastres, que la verdad no me importaba, porque mientras cosía se me olvidaba todo lo demás y además hacía algo con mis propias manos. El ser humano siempre ha creado con las manos, que lo hayamos dejado de lado es un error...

Picture property by Masustak Eguzkitan


Los que me seguís en el blog, ya sabréis que hemos sido padres de tres niños en un corto espacio de tiempo. Pero aún así no puedo dejar de coser, siento cosas tan buenas cuando coso y cuando me pongo algo hecho por mí... Coser con tantos niños, es un reto ¡un reto muy grande! Nunca sabes cuando tendrás un momento para coser, así que voy preparando todo por adelantado. Si tengo una horita para cortar, intento cortar más de un proyecto, que le estoy dando pecho al niño, pues leo las intrucciones de lo que voy a coser, ya no necesita mi ayuda para tomar teta...¡es muy ràpido! Y si esta dormido, ¡a coser! Y claro mi pareja, si él no hicera su parte tampoco podría. Para muchos lo que cuento será super estresante, pero para mi es lo mejor, me mantiene activa y así cuando algo me agobia demasiado, pienso en el siguiente proyecto y eso me hace descansar y dejar de lado el problema durante una rato por lo menos. Además, como todavía no he empezado a trabajar, hablar con vosotras de costura y dejar por un ratito mi mundo infantil, me parece super saludable. En mi opinión si mantenemos nuestras aficiones, ¡en su medida claro esta! estaremos contentas y nuestros hijos también serán más felices.

El tipo de ropa que coso no ha cambiado mucho, lo que ha cambiado es la dificultad. Ahora coso ropa mucho más fácil de confeccionar, y entre proyecto facilón y proyecto facilón coso algo más difícil, porque chicas, el cerebro tiene que trabajar un poquito bajo presión ¡ja, ja, ja! Aún así intento comprar los materiales en su justa medida y gastar bien el dinero, antes compraba y compraba, ahora me intento limitar a lo que voy a coser. Ultimamente también intentó no comprar tantos estampados, para que las cosas peguén unas cosas con otras y todo sea más lógico... ¿ser madre me ha traido el sentido común? ¡Ja, ja, ja! No lo sé, pero ultimamente disfruto mucho de la costura y en vede tener el armario lleno de telas, tengo mi mesa de costura llena de proyectos :-)


Ser madre es la aventura de mi vida...de nuestras vidas. Nos hace dudar, sufrir, llorar, reir, amar...vivir, vivir en mayúsculas y sin paracaidas. Coser, es mi pesito en la balanza, lo que hace que todo este en ese misterioso equilibrio. Pero mi balanza no siempre esta así, muchas veces esta subiendo y bajando de un lado a otro...pero bueno, ¡lloras y para delante! Te secas las lágrimas y cortas esa preciosa tela...¡La vida es tan corta y tengo tanta ropa para coser! ¡Ja, ja, ja! Un besazo para todo el mundo y muchas gracias a Monserratt, Jodi y Erin por esta preciosa iniciativa! Y ahora contarme vuestras impresiones guapas :-)


24 comments:

 1. Me encanto tu post Maider. Mil gracias por compartir tu historia. Llore y llore al leerla mientras la leía a Emilia en mi regazo. La disfrutamos mucho.

  Te quiero y te mando un besote!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de contar un poquito de mi aventura! Un besazo!!!

   Delete
 2. Me ha encantado!! Y esa frase de "Te secas las lagrimas y cortas esa preciosa tela" es el resumen rapido de mis ultimos 5 años, llenos de miedos y de malas noches, pero tambien de sonrias, de momentos compartidos y de gratitud. Creo que ser madres nos hace mas justas, mas conscientes de lo que realmente es importante.
  Gracias por compartir tu experiencia, para mi es genial seguirte, me das ganas de seguir. Siempre pienso . . . "Y como se lo debe montar Maider?" jajajaja Ahora ya me puedo hacer una idea, jajaja
  Un Abrazo
  Raquel i Bruna

  ReplyDelete
  Replies
  1. Maider se lo monta muy mal jajajja el caos nos inunda demasiadas veces... Pero bueno, no pasa nada #coseresmisuperpoder! Me alegro de que te ayude a seguir, todas juntas podemossss!! Un besazoooo!

   Delete
 3. Guapísima! 100% identifikatuta sentitu naiz zure idatziarekin. josteko momentuan banaka banaka hartzen ditut gauzak eta tartetxoak naiz eta txikiak izan topera disfrutatzen saiatzen naiz. Lehen gehiago agobiatzen nintzen baina josteko denborak gehiegi forzatzeak ez dit ezer onik ekartzen beraz poliki poliki nabil. Muxu bat!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bai forzatzearen asuntoan arrazoia duzu... Nire ere askotan pasatu zait! A ze momentu ederrak ematen dizkigun josteak! Benetan ederra da... Musu bat Idoia!

   Delete
 4. Ze idatzi polita, Maider! Ni ere hain identifikatua sentitu naiz!
  Josteak, sortzeak ni ere ondo sentiarazten nau. Berdin dio neretzat Edo beste norbaitentzat josi, ezta? Beste alde batetik, amatasunak gauza on asko ditu, baina baditu bere zailtasun eta momentu gogorrak ere bai.. nik uste det norberak beretzako parentesi txiki bat eukitzea beharrezkoa dela, zailtasunen aurrean umore hobez egoteko.. guk aurkitu degu nola orekatu balantza hori! Jejej
  Muxu haundi bat

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bai ezta? Zelako sentimendu politak ematen dituen... Eta bai amatasuna ederra bezain gogorra da eta zaila izaten da, amak bere identitatea mantentzen jarraitzea prozesu guztian zehar... Josteak dena orekatzen laguntzen dit. Musu bat!

   Delete
 5. Tu historia es muy parecida a la mia. Yo también tuve 3 hijos rapidity (en un año). Ahora ya son adultos y no necesitan de mi, por eso ahora me dedico mas a la costura. Cuando eran pequeños ni se me ocurría coser o hacer alguna manualidad; hacia proyectos con ellos y como lo disfrutábamos. Me has traído recuerdos muy lindos y tiernos. Besos a ti y tus lindos bebes.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Qué bien que te haya traido buenos recuerdos!!! Un beso para ti también!

   Delete
 6. Ay Maider, qué razón tienes! Yo me debato entre el dedicar más tiempo a los niños y/o dedicármelo a mí y mi costura, trabajo jornada completa y llevo una vida estresada y la costura me relaja, es el nuevo yoga! Gracias por compartir tu experiencia. Me siento fenomenal formando parte de esta comunidad virtual de costureras, sois geniales ��

  ReplyDelete
  Replies
  1. No te sientas culpable de coser un ratito, si estas bien ellos también lo estarán! Esta comunidad es la leche!!

   Delete
 7. Oso historia polita, Maider! "Negar apur bat egin eta aurrera!" ez nuen imaginatzen zenbat malko botako nukeen ama izan nintzen lehengo egunetik gaur arte, baina tira, barre algarak ere ugariak izan dira, zorionez!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bai horrela da... Ama izan baino lehen ez duzu inolaz ere imaginatzen zer pasatuko den! Musu bat!

   Delete
 8. I loved reading your thoughts! I completely agree that escaping the kids world makes us better moms! And if you still have time for sewing with three small kids, that gives me hope :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yes, it is difficult but possible ;-) thanks for your comment!

   Delete
 9. Kaixo Maider, guztiz identifikatuta zurekin. Amatasunak bizitza aldatzen digu, baina ez bizitza bakarrik baizik eta bizitza ikusteko modua ere; gure izaera eta pentsatzeko modua. Baina nola ez!! Eta nire josteko esperientziari buruz... zer esan. Nigan konfidantza eman dut. Harrotasuna eta satisfakzioa. Hain gustora egiten ditut gauzak. Lerroak eta lerroak idatz nitzake, baina zure blogs da. Muxu potolo bat!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Joastea yoga berria da, ez dago dudarik!!! Eskerrikasko zure komentarioarengatik! Musu bat!

   Delete
 10. I loved the way you said things. I think because they are translated it sounds almost like poetry to me.

  Thank you for sharing!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yes?? Many times I think about it... Because I speak basque and spanish in my life but english not, so how does my english sound???? Ha, ha, ha! Thanks for leaving a comment!

   Delete
 11. You have wonderfully put into words so many reasons while I also sew. Lovely! Thank you!

  ReplyDelete
 12. You have wonderfully put into words so many reasons while I also sew. Lovely! Thank you!

  ReplyDelete
 13. Wow, it almost felt as if I was reading my own story, except we have two kids! Sewing for escape, always more than one project going on, cutting whenever possible, thinking before buying fabric.... Love it!

  ReplyDelete
 14. Madre mia Maider, ya tienes 3!!!!!, Te pierdo la pista y montas una guarderia, jajajajajaja.
  Me alegro de verte tan bien y tan feliz.Un besazo

  ReplyDelete