2019/02/07

2. ebaki eta ebaki/ Cortando...


Kaixooooo! Zer moduz Nirekin Josia? Neskak, erakutsi zertan zabiltzaten IGn!!! Horrela jendea animatuko dugu :-)  Aurreko sarreran inspirazio iturriez eta materialeez hitzegin genuen (hemen).
Eta hemen daukagu, #masustaNJ aren hurrengo sarrera, gaurkoan pieza guztiak ebakiko ditugu, kanpokoa, barrukoa eta baita ere bigungarria. Lehenengo ta behien, patroiko piezak ezagutzera goaz eta bakoitzetik zenbat ebaki behar diren ikusiko dugu.

¡¡Hola!! ¿Qué tal el Cose Conmigo? Chicas, enseñarme lo que estáis haciendo en el CC, ¡así animamos el cotarro! :-) La semana pasada hablamos de inspiración y materiales (aquí).
Y aquí tenemos la segunda entrada del #masustakCC, vamos a cortar todas las piezas, las de dentro, las de fuera y las de guata. Primero tenemos que conocer las piezas de patrón y cuantas cortar de cada una.


Goiko argazkian kanpoko oihalarekin ebaki behar ditugunak dauzkagu: 1 pieza aurrekaldea da (bi ebaki kanpoko oihalarekin), 2 pieza atzekaldea da (bat ebaki oihala tolestuta daukagula), 3 pieza mahukak dira (bi ebaki kanpoko oihalarekin) eta 6 pieza sakelaren kanpoaldea da (bi ebaki kanpoko tela erabilita eta entretelarekin ere bi pieza ebaki).

En la foto de arriba tenemos las piezas que hay que cortar con la tela que utilizaremos en el exterior: la pieza 1 es el delantero (cortar dos con la tela exterior), pieza 2 es el trasero (cortar una en doblez con la tela exterior), pieza 3 son las mangas (cortar dos con la tela exterior) y pieza 6 es la parte de fuera del bolsillo (cortar dos con tela exterior y dos de entretela).


Barruko oihala erabiliz pieza hauek erabiliko ditugu: 5 pieza sakelaren azpiko pieza (bi ebaki), 4 pieza sakelaren goiko aldea (bi ebaki), 1 pieza (bi ebaki), 2 pieza (bat ebaki tolestuta) eta 3 pieza ( bi ebaki).

Utilizando la tela del forro vamos a cortar las siguientes piezas: pieza 5 parte inferior del bolsillo (cortar dos), pieza 4 parte superior del bolsillo (cortar dos), pieza 1 (cortar dos), pieza 2 (cortar dos) y pieza 3 (cortar dos).
7. pieza jaka ia amaituta daukagunean erabiliko dugu, botoiak non joan behar diren jakiteko erabiltzen da.

La pieza 7 la utilizaremos cuando casi hayamos terminado la chaqueta, la utilizaremos para saber donde poner los botones.


1 pieza ebaki baino lehen jakaren bertsioa aukeratu behar duzue, A edo B egingo duzue? A bertsioak aurrekaldea txikiagoa du, ez dauka botoientzako lekurik.

Antes de cortar la pieza 1, tenéis que pensar que versión quereis, A o B. La versión A no tiene sitio para los botones, es más estrecha.Hasierako sarreran komentatu nizuen moduan, nire aldaketa bakarra jaka luzatzea izango da. Goiko argazkian ikusi dezakezue, piezak ebaki ditudala eta banandu egin ditudala, gainera patroiaren forma ondo gera zedin marrak berriro marraztu nituen, kurbadun erregelarekin.  Pieza hau 2 zenbakiduna da, eta oihala tolestuta duzuela ebaki behar da, komentatu dizuedan eran. 

Ya os comenté en la primera entrada, que mi único cambio sería alargar el patrón. En la foto de ahí arriba podéis ver como he cortado las piezas y las he separado, además he vuelto a dibujar la raya del lateral con una regla curva, para que quedara mejor. La pieza que he cortado es la número 2, la pieza trasera, y como podéis observar la corto en doblez,  alineando el patrón con el vértice doblado. 


Oso garrantzitsua, aurreko eta atzeko piezak behekaldean dituzten marka horiek oihalera pasatzea, nik pikete edo ebaki txiki bat egiten diet. 

Muy importante pasar las marcas que tienen las piezas 1 y 2 en la parte de abajo, yo les hago un piquete o corte a las telas en ese punto. 


Mahuketako markak ere oso garrantzitsuak izango dira, mahukak josten ditugunerako, horiek ere ondo markatu. 

Las marcas de las mangas también serán muy importantes, cuando vayamos a coser las mangas. Hemen nire mahukak ebakiak, bi kanpoko telarekin eta bi barrukoarekin. Gogoratu, oihala tolestuta biak batera ebakitzen direla, simetrikoak izan daitezen.

Y aquí están mis mangas, dos con tela exterior y dos con tela de forro. Recordar, que hay que cortar las mangas con la tela doblada y las dos a la vez, así serán simétricas.


Aurreko bi pieza ebakiko ditugu oihal bakoitzarekin eta simetrikoa izan behar dira baita ere.
Cortaremos dos piezas delanteras con cada tela, y recordar que también tienen que ser simétricas.
Atzeko pieza bat ebaki oihal bakoitzarekin.

Corta una pieza trasera con cada tela.

 

Beno eta goiko argazkian faltako ziren piezak dauzkagu. Forroarekin sakelaren piezak ebaki, bi bakoitzetik eta kanpoko oihalarekin sakelaren kanpoko pieza bi aldiz ebaki (argazki honetan entretela falta da, azken pieza hauek entretelatuak joan behar dira eta). Gogoratzen dizuet, proba bat egin nahi baduzuela orain dela momentua, beste oihal batekin piezak ebaki, aurrekaldekoak eta atzekoak, josketa arin bat egin eta ia zer moduz daukazuen probatu.

En la foto de arriba estarían las últimas piezas que hay que cortar. Con la tela de forro cortamos las dos piezas de bolsillo y con la tela exterior la pieza exterior del bolsillo (en esta foto faltan los das piezas de entretela que se cortan con está última pieza del patrón).Os recuerdo que si queréis hacer una prueba ahora es el momento, cortar las piezas delanteras y la trasera en otra tela, hacer una costura rápida y probaroslo a ver que tal os queda.

 

Orain bigungarria ebakiko dugu, nik forroaren piezak hartu ditut (sakelaren piezak kenduta), denak plantxatu ditut eta beren tamainuko guata zati bat ebaki dut. Guata ez da batere irristakorra, orratziz ez erabili pausu hau egiteko.

Ahora vamos a cortar la guata, yo he cogido las piezas del forro (menos las de los bolsillos), y he planchado todas bien, para luego cortar una guata de su tamaño. La guata no es nada resbaladiza, así que no utilicéis alfileres ni nada para engancharla. 

 

Azkenik guraizeak hartu eta inguruko guata kentzen joaten gara lasai-lasai.

Y para terminar, cogemos las tijeras y vamos quitando la guata sobrante.

 

Eta amaituta!!! Hurrengo astean bigungarria jarriko dugu. Musu handi bat guztioi eta eskerrikasko NJan partehartzeagatik!

¡¡¡Terminado!!! La semana que viene pondremos la guata. Un besazo para todas y ¡muchas gracias por participar en el CC!


No comments:

Post a Comment