2011/11/10

Jasone Osoro

Picture´s given by  Jasone Osoro

Jasone Osoro idazle Elgoibartarra, Masustak eguzkitanek izango duen lehenengo kolaboradorea izango da. Ekintzailetasunaren inguruko deialdi batean elkar ezagutu genuen eta egun hartatik aurrera, ideia askoren inguruan debatitu izan dugu. Gure elkarlanaren abiapuntuak moda eta sormena izango dira. Jasonek, blogeko proiektuetatik istorioak sortuko dizkigu.

Jasone Osoro, Elgoibar´s writer, will be the first collaborator in Masustak Eguzkitan. We met at a entrepreneurship conference and since then we discussed about many things. The starting point of our collaboration will be the fashion and creativity. Jasone´s going to write stories from my creations.

Masustak Eguzkitan - Erropek, objetu askok bezalaxe, istorio ederrak gordetzen dituztelakoan nago. Asko maite eta inondik inora botako ez zenukeen erropa ala objeturik badaukazu?
Jasone Osoro - Nire jantzi fetitxeak narruzko jantziak dira. Gogoan daukat nola 20 urte inguru nituenean Londresera joan nintzen lanera eta han aluzinatu egiten nuen bertako merkadilloekin, bigarren eskuko dendekin… Hura paradisua zen! Eta han erosi nuen nire estreinako narruzko txupa. Gaur egun dezente ditut eta horiek guztiak nire armairuan gordeta egongo dira betiko. Agian egunen batean nire alabek gustura jantziko dituzte, ezta? Eta objektu kutun bat ere badut: jaunartzea egin nuenean oparitu zidaten tokata zaharra. Laranja koloreko bafleak zituen eta maleta bat bezala ixten zen. Marabillosoa! Zenbat eta zenbat disko entzun ote nituen tokata hartan!


Masustak Eguzkitan:Clothes, like many other things, may hide many beautiful stories. Do you have anything that you love it so much you will never throw it away?
Jasone Osoro: My fetish clothes are leather ones. I remember when I was 20 and I went to London to work. I was fascinated with the markets, second hand shops...It was paradise!And it was there I bought my first leather jacket. Nowadays, I have a few and they always be kept in my closet. Maybe, someday my daughters will wear them, don't you think? And I also have something I'm very fond of. The record player I got as my first Holly Communion present.  It had orange speakers, and it closed like a suitcase. Amazing! How many records I've listen to!

ME - Modaren globalizazioa, pentsamoldeen globalizaziotik gertu dagoela uste duzu?
JO- Neurri baten bai. Batzuetan sentsazioa daukat ez ote garen guztiok berdin janzten. Arropa kate handiek eta merkeek arropa ia edonoren eskura jarri dute eta erosi, jantzi eta bota egiten ditugu. Eskaparateetan ikusten dugun moda jarraitzen dugu, gure benetako nortasuna zein den kontuan izan gabe. Ideiekin ere antzerako zerbait gertatzen da, internet bezalako tresnei esker informazioa oso azkar hedatzen da. Informazio-bonbardaketa etengabea dugu eta askotan ez daukagu denborarik benetan zer pentsatzen dugun jakiteko. Ez dugu denbora hartzen geratu eta pentsatzeko. Zein arropa-estilo egokitzen da nire izaerara? Zein da nire iritzia munduan gertatzen ari diren gauzei buruz?


ME:Fashion globalization, do you think it's close to global thinking?

JO: In a way it is. Sometimes I think if we aren't all dressing the same way. Big and cheap store chains have made affordable clothes for almost everyone, and we buy them, wear them and get rid off them. We wear what we see in shop windows, not thinking of our own personality. With thoughts something similar is happening, thanks to internet informations spreads quickly, we  are bombed with so much information that we do not have time to know what we really think. We do not have time to stop and think. What is our way of dressing? What´s my opinion about everything that is happening around?

ME - Gure janzkerak tributan banatzen gaituela diote, ze tributakoa zara Jasone?
JO - Tribuena ere jada nahiko galdua dago. Aurreko galderan esan dugunagatik, hain justu. 80ko hamarkada oparoa izan zen tribuei dagokionean eta tribu bakoitzak moda-estilo jakin bat izateaz gain ideologia konkretu  bat ere adierazten zuen sarri. Gaur egun apenas ikusten dira kalean benetako janzteko izaera propioa eta bateratua duten taldeak. Niri zaila egiten zait tribu baten barruan sartzea, hori akaso kanpotik ikusita esan beharko luke norbaitek. Ez dut propio estilo bat edo beste jarraitzen. Ez dakit, ba, neska…. 


ME: It's said that our look defines us in urban tribes? What urban tribe do you belong to?

JO: Urban tribes do not longer exist, actually because of what we said before. In the eighties urban tribes were really on, and each one had its own look and ideas. Nowadays we barely see groups with own unique look. I can't see myself belonging to any tribe, maybe someone from the outside should said that. I don't follow any kind of style. I don't know...
ME - Esku artean "Berbak" proiektua daukazu. Beste hainbat gauzen artean, pertsona ezezagunen istorio errealak idazten dituzu. XXI.mendeko trobadorea, Alzheimerraren kontrako gudaria, zer esango zenuke zuk?
JO -Idazlea naiz eta hitzak dira nire lantresna. Mundu guztiak dauka zer kontatua, izan daiteke biografia, izan daiteke norbaiti oparitu nahi dion ipuina, izan daiteke iragarki baterako ideia, gidoi bat…. Nik eskura jartzen diet hitzen bitartez landutako sormena. Iruditzen zait izan daitekeen lantresnarik ederrena dela hitza, komunikazioarekin egiten baitut lan. Eta komunikazioa behar-beharrezkoa du gizakiak.


ME: You're working with your project “words”. Among many other things you write real stories of anonymous people. XXI century jugglers, an Alhzeimer warrior.

JO: I'm a writer and a words are my work tools. Everybody has something to say, it could be a biography, a story to gift, an idea for an ad, a script... I put in words what it has been created. I think that words are the most beautiful work-tools, as I work with communication. And communication is essential.

ME - Masustak eguzkitanek izango duen lehenengo kolaboradorea zara. Zer nolako usaina hartzen diozu esperimentu honi?
JO - Freskoa. Sormenak halakoxe behar du izan. Masusta ugari batuko ditugu guztion artean!
 
ME: You are the first guest of ME. What do you think of it?
JO: It´s fresh. All creations have to be! Altogether we will collect many berries!

Informazio gehiago/ More information : Berbak.

No comments:

Post a Comment